เว็บบอร์ด
รถดีดี
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
รักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: รักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน
#190
aramo (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Birthdate:
รักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน 9 Years, 12 Months ago  
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
(พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬามหาวิทยาลัย: ๒๕ มิถุนายน ๒๔๙๖)
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop