เว็บบอร์ด
รถดีดี
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
“ตายแลนด์” (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: “ตายแลนด์”
#316
aramo2_3 (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Birthdate:
“ตายแลนด์” 9 Years, 7 Months ago  
นึกว่าที่ให้เป็น “ตายแลนด์” นั้นเป็นการข่มขวัญ แต่ถ้าเราทุกคนทำหน้าที่ดีๆ และพยายามที่จะสมานสามัคคีกันให้ดี ช่วยกัน เราก็ไม่ตาย แล้วข้อพิสูจน์ ก็คือทุกคนที่ยืนอยู่ในที่นี้ก็ยังไม่ตาย ก็ไม่ใช่ “ตายแลนด์” .... ถ้าแต่ละคนทำหน้าที่ทั้งในหน้าที่ที่มี ทั้งหน้าที่ ที่ได้ตั้งไว้กับตัว หรืออาชีพ ทั้งในหน้าที่ที่มีในทางที่เป็นคนไทย เป็นมนุษย์ ที่จะต้องมีความเอื้อเฟื้อ ซึ่งกันและกัน ถ้ามีความคิด ที่เที่ยงตรง ที่มีเหตุผล-ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเห็นด้วย เห็นพ้อง กันเสมอ ไม่หมายความว่าถ้าใครพูดอะไรไปจะต้องถือว่าใช่แล้ว ยกมือแบบที่เขาล้อกันในสภา – มีความคิดความเห็นต่างกันได้ แต่ ถ้าพูดกันด้วยเหตุผลแล้ว ไม่ใช่มิจฉาทิฐิ คือไม่ถือเอาเหตุผลลับๆล่อๆ มาใช้เชื่อว่าเราอยู่ด้วยกันได้อย่างดี
(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop