เว็บบอร์ด arrow เว็บบอร์ด
รถดีดี
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
Re:เรารักในหลวง (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 2
TOPIC: Re:เรารักในหลวง
#422
SYR (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Birthdate:
Re:เรารักในหลวง 10 Years, 3 Months ago  
เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#423
... (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Birthdate:
Re:เรารักในหลวง 10 Years, 3 Months ago  
ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#424
pupipu (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Birthdate:
Re:เรารักในหลวง 10 Years, 3 Months ago  
ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#425
jikky (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Birthdate:
Re:เรารักในหลวง 10 Years, 3 Months ago  
พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#426
kangplatu (Visitor)
Click here to see the profile of this user
Birthdate:
Re:เรารักในหลวง 10 Years, 3 Months ago  
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
#445
Re:เรารักในหลวง 10 Years, 3 Months ago  
รู้รักสามัคี ทำดีเพื่อในหลวง ขอพระองทรงพระเจริญ
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop