เว็บบอร์ด
รถดีดี
Welcome, Guest
Please Login or Register.    Lost Password?
มีประสิทธิภาพ (1 viewing) (1) Guest
Go to bottom Post Reply Favoured: 0
TOPIC: มีประสิทธิภาพ
#342
มีประสิทธิภาพ 9 Years, 6 Months ago  
บ้านเมืองของเรากำลังต้องการการปรับปรุงและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ทางที่เราจะช่วยกันได้ก็คือ การที่ทำความคิดให้ถูก และแน่วแน่ในอันที่จะยึดถือประโยชน์ของบ้านเมืองเป็นที่หมาย ต้องเพลาการคิดนึกถึงประโยชน์เฉพาะตัว และความขัดแย้งกันในสิ่งที่มิใช่สาระลง
(พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2543)
 
Report to moderator   Logged Logged  
  The administrator has disabled public write access.
Go to top Post Reply
Powered by FireBoardget the latest posts directly to your desktop